Skip to main content

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdaterades i mars 2021. Den kan komma att uppdateras vid behov.

Vilka är vi? Jag heter Anna Blom och jag är journalist och copywriter som skriver på både svenska och engelska (UK+US). Jag arbetar under firmanamnet Blom Agency. Jag heter Emelie Norberg och jag är influencer och grundare av Lyxloppis. Vi är båda baserade i Sverige och som sådan omfattas vi av kraven i EU:s Dataskyddsförordning, nedan GDPR. Vår verksamhet kan dock i viss utsträckning vara undantagen enligt 7 § i den svenska Dataskyddslagen (enligt vilken varken GDPR eller Dataskyddslagen gäller för det fall det skulle strida mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen). Du kan kontakta oss genom att skriva till modetipset@modetipset.com eller använda kontaktuppgifterna på vår hemsida modetipset.com.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter enligt art 6.1 a (samtycke) och 6.1 f (berättigat intresse) i GDPR för att tillhandahålla podcasten på vår webbplats eller för marknadsföringsändamål (se närmare nedan).

Personuppgifter som behandlas kan innehålla ditt namn, din postadress, e-postadress, telefonnummer och konto på Instagram.. I viss utsträckning behandlar vi även teknisk information i form av IP-adress, typ av webbläsare och övriga uppgifter inhämtade via cookies i samband med att du besöker vår webbplats eller lyssnar på vår podcast. All data samlas på lösenordskyddade datorer med externt och uppdaterat virusprogram samt VPN för att säkerställa säkerheten, och är inte tillgängliga för tredje part. Vi avslöjar inte dina personuppgifter för obehöriga tredje parter.

Vi kan vidare komma att behandla dina personuppgifter för vissa marknadsföringsändamål, exempelvis mejlutskick och nyhetsbrev. Vid direktmarknadsföring kommer du alltid att beredas tillfälle att lämna ditt samtycke samt tacka nej till fortsatt behandling för detta ändamål. Om du har lämnat ditt samtycke kan din e-postadress även inhämtas via Instagram för våra marknadsföringsändamål.

Juridiska skäl

Utöver det som angetts ovan kan dina personuppgifter komma att behandlas om det krävs enligt lag, exempelvis bokföringslagen.

Vem kan ha tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av våra personuppgiftsbiträden, exempelvis leverantörer av IT-tjänster. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med sådana aktörer innan de behandlar dina personuppgifter. Andra mottagare av personuppgifter kan t ex även vara vår revisor eller myndighet som vi är skyldig att skicka information till.

I vissa fall kan även personuppgifter komma att överföras till land utanför EU. Sådan överföring sker inte utan att jag dessförinnan vidtar lämpliga och passande skyddsåtgärder (t ex genom att mottagaren tecknar så kallade standardklausuler) samt att säkerhetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna erhåller ett sådant skydd som krävs enligt tillämplig europeisk lagstiftning.

Hur länge håller vi dina personuppgifter?

För det fall våra texter/podcastavsnitt innehåller personuppgifter, och inte är undantagna på grund av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, sparar vi dessa i 7 år. Om du ber oss att radera texter innan perioden har löpt ut, kan vi inte hållas ansvariga för frågor eller anspråk på innehållet, eftersom vi inte har möjlighet att verifiera riktigheten i originalinnehållet. Vi sparar i övriga fall dina personuppgifter så länge som krävs enligt lag (såsom bokföringslagstiftningen).

Din rätt att få tillgång till dina uppgifter

Du kan kontakta oss när som helst för att begära tillgång till dina personuppgifter, eller att be oss att rätta eller radera personuppgifterna. Du har vidare rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen i den mån behandling sker enligt art 6.1 f) (intresseavvägning). Vi kommer att vidta åtgärder utan dröjsmål.

Din rätt att klaga

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos relevant tillsynsmyndighet (i Sverige www.imy.se).

Om cookies

Cookies är små datafiler som skapats av en webbplats och lagras på din dator eller mobilenhet. Vi använder cookies på vår hemsida för att analysera användartrafik i syfte att få fram webbstatistik. För information om cookies på vår hemsida, se vår Cookie policy.