Skip to main content

Här visar jag hur du gör en enkel lagning i stickat.

Försöker visa så tydligt som möjligt men tänk på att alltid sy i två maskor åt gången (en på var sin sida av hålet)

Lagningar förlänger livet på våra kläder och minskar den mängd vi slänger, därför är just lagningar en väldigt viktig del av klädvården.

/Emelie